Jakie dokumenty należy posiadać przy sprzedaży nieruchomości?

Jakie dokumenty należy posiadać przy sprzedaży nieruchomości?

Zamierzasz sprzedać nieruchomość i nie wiesz jak się do tego odpowiednio przygotować? Ważne jest, by przed rozpoczęciem procedury sprzedaży skompletować wszystkie dokumenty niezbędne notariuszowi do przygotowania umowy. Bez nich pomyślne sfinalizowanie transakcji nie będzie możliwe.

Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że dokumenty do sprzedaży nieruchomości są zależne od jej rodzaju. Jest jednak jeden główny dokument, który musisz posiadać niezależnie od tego czy sprzedajesz dom, mieszkanie, lokal użytkowy, czy działkę – to podstawa nabycia przez Ciebie nieruchomości. Jakich innych dokumentów będziesz potrzebować? Dowiesz się po przeczytaniu poniższego artykułu.

Fakt posiadania tytułu prawnego do nieruchomości możesz udowodnić za pomocą kilku dokumentów – w zależności od tego w jaki sposób stałeś się właścicielem nieruchomości. Jeżeli została ona przez Ciebie kupiona na rynku wtórnym, dowodem na to jest akt notarialny umowy sprzedaży, jeżeli na rynku pierwotnym – akt notarialny ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Jeśli zaś otrzymałeś nieruchomość w drodze darowizny bądź spadku, będzie to odpowiednio umowa darowizny oraz akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku. Dwie ostatnie drogi nabycia nieruchomości wymagają także otrzymania zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o tym, że podatek od spadków i darowizn został odpowiednio uregulowany. Przygotuj także odpis z Księgi Wieczystej nieruchomości – o ile takowa została założona. Jeśli nie – nie martw się. Nie ma bowiem przeszkód prawnych, by sprzedać nieruchomość bez księgi, ponieważ przy tworzeniu umowy notariusz zawrze w akcie wniosek o jej założenie.

W sytuacji, gdy nieruchomość została zakupiona na kredyt, należy przedstawić zaświadczenie z banku o spłacie kredytu. Jeśli jednak kredyt nie został całkowicie spłacony, należy przedstawić zaświadczenie z banku o pozostałej kwocie do spłaty razem z numerem konta bankowego, na który ma ona zostać wpłacona, a także zgodę banku na wykreślenie hipoteki po dokonaniu całkowitej spłaty.

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

Poza dokumentem poświadczającym nabycie prawa do lokalu oraz aktualnym odpisem z Księgi Wieczystej powinieneś przygotować jeszcze:

W przypadku własnościowego prawa do lokalu:

– zaświadczenie od wspólnoty mieszkaniowej o braku zaległych zobowiązań;

– zaświadczenie o stanie zameldowania w lokalu.

 

W przypadku spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu:

– przydział lokalu ze spółdzielni,

– aktualne zaświadczenie ze spółdzielni, że jesteś jej członkiem i że przysługuje Ci spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

– zaświadczenie o braku zaległości finansowych w stosunku do spółdzielni;

– zaświadczenie o stanie zameldowania w lokalu.

 

SPRZEDAŻ DOMU

W przypadku sprzedaży domu mieszkalnego, poza dowodem nabycia nieruchomości oraz odpisu z księgi wieczystej, potrzebujesz jeszcze kilku innych dokumentów. Swoje kroki musisz skierować do Urzędu Miasta/Gminy, w którym otrzymasz zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenie, że Twoja nieruchomość (nie) znajduje się w strefie rewitalizacji, a także wypis z rejestru gruntów razem z wyrysem z mapy ewidencyjnej, jak i zaświadczenie potwierdzające, że Twój dom jest lub nie jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu. Podobnie jak w przypadku sprzedaży mieszkania, potrzebne będzie także zaświadczenie o stanie zameldowania w domu.

 

SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO

Przy sprzedaży lokalu użytkowego poza odpisem z księgi wieczystej będziesz potrzebować dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu oraz dokumentu potwierdzającego jego funkcję.

 

SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ

Sprzedając działkę budowlaną, poza dowodem nabycia nieruchomości będziesz potrzebować także wypisu z rejestru gruntów, wyciągu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określającego możliwość zabudowy terenu, wypisu z ewidencji gruntów oraz – w przypadku, gdy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego – warunki zabudowy wydane przez Urząd Miasta.

 

Na koniec trzeba zaznaczyć, że sprzedaż nieruchomości bądź oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zawsze wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego – zostało to określone w art.27 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Po dostarczeniu do notariusza wszystkich potrzebnych dokumentów, podpisaniu umowy i otrzymaniu od kupującego całości kwoty należnej za sprzedaż, można sfinalizować transakcję w terminie określonym wcześniej w umowie. Polega to na podpisaniu ostatniego dokumentu, czyli protokołu zdawczo-odbiorczego oraz przekazaniu kluczy do nieruchomości.

Jeżeli masz wątpliwości co do tego, czy uda Ci się skompletować wszystkie potrzebne dokumenty, koniecznie skontaktuj się z naszym biurem nieruchomości! Nie tylko pomożemy Ci w zgromadzeniu potrzebnej dokumentacji, ale także szybko i sprawnie sprzedamy Twoje mieszkanie. Pamiętaj – w końcu czas to pieniądz! Dlatego nie czekaj i skontaktuj się z nami już dzisiaj.